Projekty - przewodnik internetowy

Biblioteka bierze udział w programie: AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

Fundacja Orange sfinansowała opłaty za Internet oraz niektóre działania edukacyjne jak: „Bezpieczny Internet” czy „Komputer dla dojrzałych”


PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK

To ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych działających w małych miejscowościach. Program ten prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracując z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności finansowaną przez Fundację Billa i Melindy Gates – skąd pochodzą granty. W roku 2011 nasza Biblioteka po złożeniu odpowiedniego wniosku została finalistą II rundy programu. Jesteśmy uczestnikami programu jako Biblioteka Wiodąca z Bibliotekami Partnerskimi – z Książek, Dębowej Łąki i Pływaczewa. W ramach Programu otrzymaliśmy nowoczesny sprzęt komputerowy dla czytelników i użytkowników biblioteki, z oprogramowaniem, słuchawkami, mikrofonami i kamerami umożliwiającymi połączenia poprzez komunikatory internetowe np. typu Skype. W wyposażeniu były także urządzenia wielofunkcyjne, komplet multimedialny z laptopem oraz aparaty cyfrowe. Biblioteka główna oraz filie łącznie otrzymały 8 zestawów komputerowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, laptop, projektor multimedialny wraz z ekranem. Wyposażenie w sprzęt informatyczny bardzo odnowiło nasze dotychczasowe już wysłużone zasoby w tym zakresie. Poza tym, dzięki Programowi Rozwoju Bibliotek, uczestniczymy (my bibliotekarze) w bezpłatnym cyklu szkoleń praktycznych, co bardzo wspomaga innowacyjne działania.
Uczestnictwo w tym programie będzie trwało do 31.12.2013 roku.


PROGRAM BIBLIOTEKI NARODOWEJ
„Zakup nowości wydawniczych do biblioteki”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie od kilku lat uczestniczy w tym programie korzystając z dofinansowania na zakup nowych książek. W roku 2017 przyznano kwotę 7322,00 zł, za którą biblioteka zakupiła 389 jednostek inwentarzowych, w tym: - książki drukowane 375, - audiobooki 14. W programie tym uczestniczą także wszystkie biblioteki publiczne w powiecie wąbrzeskim.


DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI

Działają w ramach ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki pn. „TU CZYTAMY!”
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie w zakresie tego programu działają 2 Dyskusyjne Kluby Książki – dla osób dorosłych i klub młodzieżowy. Klubowe spotkania odbywają się średnio co 1,5 miesiąca, na których rozmawiamy o wspólnie przeczytanej książce, wymieniamy własne poglądy i opinie, dyskutujemy także o innej literaturze, kulturze, teatrze, filmie, o życiu itp. Kluby te zrzeszają stały skład osobowy, ale nowi chętni klubowicze są bardzo mile przyjmowani. Wystarczy taką chęć zgłosić w bibliotece. W ramach tego programu organizowane są spotkania autorskie ( raz w roku, finansowane przez Instytut Książki).


PROGRAM MAK+

Biblioteka przystąpiła do PROGRAMU MAK+, który umożliwi włączenie się do zintegrowanego systemu bibliotecznego z własnym katalogiem komputerowym zbiorów bibliotecznych. Dzięki temu programowi będzie można dokonywać poprzez Internet wszelkich operacji związanych z katalogowaniem, jak również z prezentacją oraz wypożyczaniem zasobów bibliotecznych.
Do PROGRAMU MAK+ przystąpiły także niektóre biblioteki z powiatu wąbrzeskiego – GBP w Dębowej Łące z Filią w Wielkich Radowiskach oraz GBP w Pływaczewie.

 


Projekt „WYPRAWY LITERACKIE”

dla osób niepełnosprawnych dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. Jest to zadanie realizowane co roku przez naszą Bibliotekę jako kolejne edycje Powiatowego Konkursu Literackiego dla Osób Niepełnosprawnych z cyklu „WYPRAWY LITERACKIE”. Konkurs składa się z dwóch części: Literackiej „O Złoty Kałamarz” i Recytatorsko-Teatralnej „O Złotą Maskę”. Prace konkursowe są dostępne w Bibliotece. W 2011 roku zorganizowano IX edycję konkursu.
Ze środków PFRON-u korzysta również jedna z bibliotek w powiecie wąbrzeskim – GBP w Dębowej Łące – na zakup czytelniczych materiałów alternatywnych dla osób niepełnosprawnych.
 

Projekt INFRASTRUKTURA DLA BIBLIOTEK

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest gmina. Priorytet "Infrastruktura Bibliotek 2016-2020" został stworzony z myślą o wzmocnieniu, a także przekształceniu i rozwoju funkcji, jakie w życiu społeczności lokalnych pełnią biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz gminach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

W ramach priorytetu można starać się o dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową, rozbudową i budową oraz wyposażeniem budynków bibliotek. W ramach projektu biblioteka wąbrzeska otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 mln. złotych na budoę nowego obiektu. Projekt realizowany jest od czerwca 2016 r.


Projekt DARMOWY DOSTĘP DO IBUK Libra

Biblioteka wykupiła dostęp do wybranych publikacji na platformie książek elektronicznych IBUK Libra. Wystarczy pobrać PIN w Wypożyczalni dla Dorosłych i korzystać bezpłatnie.

Instrukcja korzystania z serwisu IBUK:

  • po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl przejście do czytania odbywa się poprzez zakładkę „Publikacje, do których mam dostęp”,
  • aby na swoim komputerze domowym móc korzystać z zasobów IBUK Libra, do których dostęp wykupiła nasza Biblioteka, należy posiadać kod pin, który można uzyskać w Wypożyczalni dla Dorosłych,
  • uruchomienie programu jest niezależne od posiadanej przeglądarki internetowej i wymaga włączonej obsługi JavaScript i Cookies, a także zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player w wersji 8 lub wyższej,
  • każda z książek może być otwarta jednocześnie na pięciu komputerach w tym samym czasie.

 


 

Projekt wspierający osoby z dysfunkcją wzroku CZYTAK plus

 Biblioteka bierze udział w projekcie:
„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu Biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące.
-Udostępniamy także około 1000 tytułów książek mówionych

 


Polona logo

POLONA to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i jednocześnie największa tego typu biblioteka w Polsce.

Biblioteka Narodowa udostępnia w serwisie nie tylko swoje zbiory, ale też obiekty innych instytucji – zdigitalizowane przy użyciu najnowocześniejszych technologii, pozwalających uzyskać najwyższą jakość. Każdego dnia zbiory POLONY powiększają się średnio o 2 000 obiektów: książek, starych druków, rękopisów, grafik, map, nut, fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek. Rocznie to ponad 17 milionów skanów. POLONA umożliwia użytkownikom tworzenie własnych kolekcji, pracę z aktywną warstwą tekstową (OCR), dodawanie notatek i zakładek do obiektów. Cyfrowa biblioteka wyposażona jest w zaawansowane wyszukiwanie oraz filtry do przeglądania zbiorów. W POLONIE znajdują się najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, takie jak Kronika Anonima zwanego Gallem, rękopisy Kochanowskiego, Mickiewicza i Chopina, rysunki Norwida i Witkacego.


 

Kampania społecmala ksiazka wielki czlowiek logozna „Mała książka - wielki człowiek”

przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.

Wierzymy, że „czytelnictwo” zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Dobrze dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię.

Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. Czytając swojemu Maluszkowi, wpływasz na jego przyszłość i pomagasz mu osiągnąć sukces. Bądź blisko i czytaj dziecku już od urodzenia, bo mała książka to wielki człowiek!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.