Czytelnictwo

CZYTELNICTWO W ROKU 2023 r.:


STAN KSIĘGOZBIORU
Książki i Czasopisma oprawne: 54 762
Zbiory specjalne: 2008

Przybyło
Książek: 733 w tym z zakupu: 492 / kwota zakupu: 15 762,48 | W tym z budżetu organizatora: 10 377,48 | z dotacji MKiDN 5385,00 (w tym 1920,00 zakup kodów LEGIMI)
Innych zbiorów: 27 w tym z zakupu: 0

Liczba tytułów czasopism: 20, w tym w prenumeracie: 17, za kwotę 6101,00 zł


LICENCJONOWANE ZBIORY ELEKTRONICZNE Z DOSTĘPEM ZDALNYM - LEGIMI
liczba sesji: 2286 (+428 do roku 2022)
liczba pobranych dokumentów: 1293 (+258 do roku 2022)

CZYTELNICY
Ogółem: 2185 (+10 do roku 2022), w tym aktywnie wypożyczajacych: 1964 (+117 do rou 2022)
w tym osoby uczące się : 672
w tym osoby pracujące: 622
pozostali: 670

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW
Ogółem: 36211 (+2200 do roku 2022)

RODZAJ ZBIORÓW    OGÓŁEM         
 KSIĄŻKI 33441    
 CZASPOISMA 1772    
 ZBIORY SPECJALNE 998    


FORMY DZIAŁALNOŚCI

Liczba imprez ogółem : 268
Liczba godzin szkoleń i zajęć edukacyjnych dla użytkowników: 72
Liczba uczestników różnych form działalności biblioteki ( w tym szkolenia biblioteczne, szkolenia bibliotekarzy,
imprezy stacjonarne i online oraz zajęcia edukacyjne organizowane przez bibliotekę): 7321
Liczba odwiedzin biblioteki wraz z filiami: 28919 (+1468 do roku 2022)

 

 

 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.