Aktualności

Wyprawy literackie dla osób niepełnosprawnych

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności po raz XVIII zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Literackim "Wyprawy Literackie".

 W konkursie mogą wziąć udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w różnym wieku, z terenu powiatu wąbrzeskiego, z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez ZUS lub PZOON (Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Każdy uczestnik zo-bowiązany jest przed konkursem dostarczyć podpisane oświadczenie (załącznik do regulaminu).


PROPONUJEMY DWA RODZAJE KONKURSÓW (DO WYBORU) pod wspólnym tematem: Wokół Marii Konopnickiej.


KONKURS LITERACKI „O ZŁOTY KAŁAMARZ”
Warunkiem uczestnictwa w konkursie literackim jest dostarczenie do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie (lub do innej biblioteki publicznej w powiecie wąbrzeskim) pracy konkursowej w terminie do 4 listopada 2022 r.
Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie wiersza lub krótkiego opowiadania, ewentualnie komiksu, inspirowanego twórczością Marii Konopnickiej, ukazującego piękno przyrody, lasów, pól, zwierząt lub wymyślonych postaci literackich. Własne ilustracje będą dodatkowym atutem pracy. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora, a najlepsI otrzymają nagrody i wyróżnienia. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie biblioteki przy ul. Matejki 11 B. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni.


KONKURS RECYTATORSKO-TEATRALNY „O ZŁOTĄ MASKĘ”
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki karty zgłoszenia uczestnika lub grupy uczestników w terminie do 4 listopada 2022 r. Zadaniem uczestników jest recytacja lub inna forma prezentacji scenicznej wybranego wiersza bądź fragmentu utworu wybranego z twórczości Marii Konopnickiej. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Oceny dokona jury powołane przez Organizatora, które zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróż-nień. O dokładnym terminie podsumowania konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.
UWAGA:
Dla wszystkich chętnych uczestników konkursu biblioteka może zorganizować konsultacje lub warsztaty w uzgodnio-nym terminie Oferujemy również dostęp do różnorodnych zbiorów bibliotecznych.

Pobierz KARTĘ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Pobierz OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Pobierz REGULAMIN

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.