Aktualności

Komputery dla biblioteki

Do biblioteki dotarło sześć nowoczesnych laptopów. To efekt realizacji projektu Sieć na kulturę.

 

Latem wąbrzeska biblioteka brała udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt realizowała Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Głównym celem projektów Sieć na kulturę jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Nasza placówka zrealizowała szkolenie pod nazwą: "korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie". Najpierw przeszkolili się bibliotekarze, następnie przy pomocy trenerów z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przeprowadziliśmy warsztaty online dla młodzieży.
Wartością dodaną do uzyskanej wiedzy i kompetencji uczestników projektu jest sześć laptopów, które pozyskała biblioteka. Będą one służyły naszym czytelnikom podczas przyszłych szkoleń i warsztatów.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
im. Witalisa Szlachcikowskiego
ul. Matejki 11 B
87-200 Wąbrzeźno
tel. (56) 688 28 92
e-mail: kontakt@biblioteka.wabrzezno.com

bip

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej.